Senin,09 Desember 2019 | Al-Itsnain 11 Rabiul Akhir 1441


Beranda » Folklor » PETATAH PETITIH

PETATAH PETITIH

Redaksi | Selasa, 21 Mei 2013 14:57 WIB

Petatah petitih merupakan salah satu sastra lisan masyarakat Melayu yang berisikan nasihat, sindiran, pandangan-pandangan atau pedoman hidup yang baik, dan petunjuk-petunjuk dalam melakukan hubungan sosial dalam masyarakat. Masyarakat melayu tradisional, kerap menggunakan petatah petitih tatkala menasihati anak-anak mereka. Bahkan digunakan juga pada saat memarahi atau menyindir seseorang. Di lingkungan masyarakat Melayu Riau, buku Tunjuk Ajar Melayu yang ditulis oleh Tenas Effendy merupakan salah satu himpunan pepatah-petitih yang cukup lengkap.

Menurut Tenas, Tunjuk Ajar Melayu itu terkait dengan butir-butir yang terkandung di dalamnya. Setidaknya ada 29 butir yang diurai dalam buku tersebut. Mulai dari butir ketakwaan kepada Tuhan, Ketaatan kepada Ibu Bapa, Ketaatan kepada pemimpin, sampai pada bagaimana konsep keadilan dan kebenaran itu dalam kebudayaan Melayu. Selain itu, sikap dan sifat orang Melayu pun diurai dalam butir-butir tentang kerja keras, keikhlasan, percaya diri, rasa tanggung jawab, rasa malu, keterbukaan, dan lain sebagainya.


Di antaranya, contoh-contoh berikut:

Butir Ketakwaan Tuhan Yang Maha Esa:

apa tanda Melayu jati,
bersama Islam hidup dan Mati

apa tanda Melayu jati,
Islam melekat di dalam hati

apa tanda Melayu jati,
dengan Islam ia bersebati

apa tanda Melayu bertuah,
memeluk Islam tiada menyalah

apa tanda Melayu bertuah,
sebarang laku menurut sunnah

apa tanda Melayu bertuah,
hidup takwa kepada Allah

apa tanda Melayu bertuah,
hidup mati bersama akidah

apa tanda Melayu berakal,
memeluk Islam ianya kekal

apa tanda Melayu berakal,
di dalam Islam ia beramal

apa tanda Melayu berakal,
membela Islam tahan dipenggal

apa tanda Melayu pilihan,
hidup matinya dalam beriman

apa tanda Melayu pilihan,
taat setia menyembah Tuhan

apa tanda Melayu pilihan,
di dalam Islam tiada menyeman

apa tanda Melayu terpilih,
memeluk Islam tiada beralih

Butir Ketaatan Kepada Ibu Bapa:

apa tanda Melayu jati
kepada ibu bapa ia berbakti

apa tanda Melayu jati,
mentaati ibu bapa sepenuh hati

apa tanda Melayu jati,
ibu bapanya dijunjung tinggi

apa tanda Melayu bertuah,
taat setia kepada ibu bapa

apa tanda Melayu bertuah,
terhadap ibu bapa ia amanah

apa tanda Melayu bertuah,
kepada orang tuanya tiada menyalah

apa tanda Melayu bertuah,
memelihara ibu bapa tiada lengah

apa tanda Melayu pilihan,
ibu bapanya ia utamakan

apa tanda Melayu pilihan,
ibu bapanya ia muliakan

Butir Taat Kepada Pemimpin:

adat rumah adat tuanya
adat kampung adat penghulunya
adat negeri adat rajanya

tua rumah membawa hikmah
tua penghulu menghapus malu
tua raja tegak daulatnya

tua disebut membawa tuah
tua tidak tersia-sia
tua ada tunjuk ajarnya
tua umur tua pengalaman
tua tempat minta petuah
tua teluk timbunan kapar

tua tanjung pumpunan angin
tua dituakan orang ramai
tua ditinggikan seranting
tua didahulukan selangkah
tua sama dijunjung tinggi
tua adil dimuliakan  
tua lurus diteladani
tua benar ditaati
tua bijak diikuti
tua arif disayangi
tua berakal dihormati
tua yang patut dituakan
tua yang layak dikemukakan

tua menjadi payung negeri
tua jauh mula tampak
tua dekat mula bersua
tua rimbun tempat berteduh
tua kuat tempat berlindung
tua besar tempat bernaung
tua kokoh tempat bersandar
tua wajib dihormati
tua pantang didurhakai
adat bertua jadi ikutan

tua menjadi tiang tuo
tua menjadi tiang seri
tua menjadi tunjuk langit
tua menjadi pasak bumi
tua pantang didurhakai
adat bertua jadi ikutan

tua tempat orang menengok
tua tempat orang mengadu
tua tempat orang meminta
tua tempat orang surut

tempat kusut diselesaikan
tempat keruh dijernihkan
tempat sengketa disudahkan
tempat hukum ditegakkan
tua tak boleh dipermainkan
tua tak boleh direndahkan
tua wajib dimuliakan

Butir Keadilan dan Kebenaran:

apa tanda Melayu beradat,
pada yang adil ia menepat
pada yang benar ia bertempat

apa tanda Melayu bijak,
pada yang adil tiada beranjak
pada yang benar tiada berganjak

apa tanda Melayu budiman,
pada yang adil ia bertahan 
pada yang benar ia berpedoman

apa tanda Melayu terbilang,
pada yang adil ia berpegang
pada yang benar ia melenggang

apa tanda Melayu berakal,
pada yang adil ia berpangkal 
pada yang benar ia tawakal

apa tanda Melayu berilmu,
pada yang adil ia bertumpu 
pada yang benar ia berguru

apa tanda Melayu bermarwah,
adil dan benar tempat berumah

Butir Ikhlas dan Rela Berkorban:

apa tanda Melayu sejati,
tulus ikhlas di dalam hati

apa tanda Melayu sejati,
tulus dan ikhlas pakaian diri

apa tanda Melayu sejati,
rela berkorban sampai mati

apa tanda Melayu sejati,
berkorban tidak mengharap ganti

apa tanda Melayu sejati,
berkorban tidak berbelah hati

apa tanda Melayu sejati,
menolong orang dengan berputih hati
membantu dengan merendah diri

apa tanda Melayu sejati,
ikhlasnya tidak terbelah bagi
relanya tidak dapat dibeli

apa tanda Melayu terbilang,
hati ikhlas muka belakang

apa tanda Melayu beradat,
ikhlas bergaul sesama umat
berkorban pantang diingat-ingat
menolong orang tiada mengumpat

apa tanda Melayu beradat,
tulus ikhlas menjadi sifat
berkorban tidak memilih tempat

apa tanda Melayu beriman,
tulus dan ikhlas jadi pegangan

apa tanda Melayu beriman,
hidup dan mati rela berkorban

apa tanda Melayu terpuji,
tulus ikhlas pakaian diri

apa tanda Melayu terpuji,
rela berkorban, rajin memberi

apa tanda Melayu menakah,
tulus dan ikhlas dalam melangkah
mau berkorban di dalam susah
pantang menolong meminta upah

apa tanda Melayu menakah,
hati bersih bermanis muka
terhadap berkorban tiada menyanggah
berbuat baik tiada lengah

apa tanda Melayu bersaudara,
muka jernih hati pun rela

apa tanda Melayu berbangsa,
tulus ikhlas sebarang bicara
berkorban tidak mengharap jasa

apa tanda Melayu berbudi,
tulus ikhlas laku pekerti
berkorban tidak mengaharap budi

apa tanda Melayu ikhlas,
berkorban tidak mengharap balas

apa tanda Melayu bertuah,
tulus ikhlas dalam bertingkah
berkorban tidak mengharap upah

apa tanda Melayu terpandang,
niat ikhlas berkasih sayang
berkorban tidak jadi piutang

apa tanda Melayu bijak,
hatinya suci ikhlasnya nampak
berkorban tidak lagak melagak

apa tanda Melayu budiman,
tulus ikhlas sesama insan
menolong umat mau berkorban
hidup matinya pada kebajikan

comments powered by Disqus